HAYVANCILIK MÜTEŞEBBİSLERİNE

Artan dünya nüfusunun beslenmesinde önemli kısmı oluşturan "hayvansal protein" ihtiyacının karşılanmasında, vazgeçilmez kaynağı sağlayan ruminant yetiştiriciliği, ülkemiz şartlarında henüz istenilen düzeye gelememiştir.Günlük tüketimde "süt" ile "kırmız et" ihtiyacının, sürü işletmelerinden karşılanma oranı %20-30'lar seviyesinde olduğu ülkemizde, "aile işletmeleri"nden, birim maliyetin düştüğü, ürün kalitesinin arttığı "sürü işletmeleri"ne geçiş dönemi yaşamaktayız. Endüstriyel hale gelmekte olan süt ve besi işletmelerinde, başta tecrübe noksanlığı ve yem hammaddeleri yetersizliğine ve dengesizliğine bağlı olarak gelişen metabolizma hastalıkları, tırnak problemleri, mastitis vakaları "sürü sorunu" haline gelerek, yaygın hayvan hastalıklarıyla bütünleşip, "verimsiz hayvan yetiştiriciliği" sendromu ortaya çıktığı görülmektedir. Orgamin Veterinerlik; Hayvan besleme, dahiliye, doğum-reprodüksiyon, biyokimya, fizyoloji bilim dallarında uzman veteriner hekimlerinin multidisipliner birlikteliğinin sonucu olup; "sürü hekimliği"ni tek çatı altında oluşturdukları, sürü yetiştiriciliğinin ekonomik ve güvenli yapılması noktasında, toplam yönetim danışmanlığı sundukları, ar-ge'nin ön planda tutulduğu, akademik bir yaklaşımdır. Amacımız, aile işletmeciliğinden sürü yönetimine geçişte ortaya çıkan ve çıkabilecek her türlü soruna "koruyucu hekimlik" vizyonuyla, çözümleri önceden koyarak, "ahırdan sofraya" ucuz, kaliteli ve güvenli gıda üretilmesine öncülük ederek, ülkemizde zaten var olan "gizli açlık"a çözüm noktasında katkı sağlayıp, hayvancılığı ekonomik olarak "yatırım yapılabilen", "para kazanılabilen" endüstriyel bir sektör haline dönüştürmede katkı sağlamaktır.

Başarı ve kazanç için doğru adrestesiniz.