Bizimle iletişime geçin... (0266 721 20 30)
Patogenetik Çözümler Üretir..
product-image

KLINOTOKS®

E.Coli, Salmonella gibi patojenik bakterilerin büyümesini önler.

Aktive edilmiş Clinoptilolite ve iz mineral karışımıdır.

KLITNOTOKS ® NEDİR? Selective binder for mycotoxins, especially aflatoxins.

Mikotoksinler için (özellikle aflatoksin) seçici bağlayıcıdır. Ayrıca hayvanların sağlık durumu ve üretkenliğini artıran ve daha sağlıklı bir çevrenin oluşmasına katkıda bulunan Aktive edilmiş Clinoptilolite ve iz mineral karışımıdır. Helps to slow down mold prolifieratonImproves animals, health status and productivity and contributes to a cleaner healthier environmentSuperior flowability and anti-caking propertiesÜstün akışkanlık ve anti-sertleşme özellikleri ile birlikte kümeslerde Stimulates the microbe population in manure.Gübre içinde mikroorganizma populasyonunustimüle eder, Reduces smell, neutralises the pH of manure. Kokusunu azaltır, gübre pH’ınınötralize eder. Clinoptilolite ısıl işlem uygulaması sonucunda üzerinde porlar oluşması sağlanmış ve asitle muamele edilerek aktive edilmiştir. Bu nedenle etki yüzeyi normal alüminosilikatlara göre çok daha fazladır. Özellikle aflatoksinlerin bağlanmasında bu özelliği önem kazanmaktadır.

KULLANIM YARARLARI/ENDİKASYONLAR: KLINOTOKS®Koyun, kuzu, buzağı, et ve süt sığırlarında kullanımı tavsiye edilir.

  • Endokrin sistemde ve metabolizmada aktif rol alan oligoelementleri içerir.
  • İçerisindeki organik asitler sayesinde hayvanda elektrolit dengesi kontrol altına alınmış olur.
  • Sindirim sisteminde pH değerini düşürerek E.Coli, Salmonella gibi patojenik bakterilerin büyümesini önler. Yararlı bakterilerin ve bunların fermentasyon ürünlerinin gelişmesini teşvik eder.
  • Sindirim sisteminde enzim üretimini teşvik ederek hayvanın verim performansında artışı sağlar.
  • Yem hammaddeleri ile bulaşan küfleri yok ederek hayvanları mikotoksikozisden korur.
  • Yüksek biyoyararlanıma sahiptir.Yemden yararlanmayı arttırır.
  • Besinsel mineral eksikliklerine bağlı gelişen metabolik problemlerin giderilmesi, verim kayıplarının önlenmesinde etkilidir. Ölüm oranını azaltır. Bağışıklık sistemini geliştirir.
  • Besi sığırlarında et kalitesini, Süt sığırlarında süt verimini olumluetkiler ve ürün kalitesini sağlar.
  • Yemlerle geçebilecek toksinleri geniş spektrumu ile ve bağlayarak son ürüne toksin bulaşmasını önler.

 

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU: KLINOTOKS®

vitamin, iz mineral ve aminoasit vs. gibi değerli maddeler için bağlayıcı değildir. 

 

Tüm hayvanların yemlerine 1-2 kg/ton yem hesabı ile kullanılır

Instagram