Bizimle iletişime geçin... (0266 721 20 30)
Patogenetik Çözümler Üretir..
product-image

ORGAFORTE®

''DÖL VERİMİNDE ETKİLİ ÇÖZÜM''

"Beta karoten ve bitkisel ekstraktları ile By pass methionin içeren ORGAFORTE ® dölveriminde etkili bir yem katkısıdır."

PDF BROŞÜR GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir süt sığırı işletmesinde her inekten yılda bir yavru almak amaçlanmalıdır. Aksi halde karlılık düşecektir. Kızgınlık düve ve ineklerin çiftleşme isteği göstermeleridir. Süt sığırlarının döl verimi sorunlarının giderilmesinde, sağlıklı bir ovarial siklus sağlanmasında, metabolizma ve rumenin düzenlenmesinde etkin rol oynayan şelatlanmış iz minerallerle birlikte döl veriminde etkisi kanıtlanmış Beta karoten ve bitkisel ekstraktları ile By pass methionin içeren ORGAFORTE ® dölveriminde etkili bir yem katkısıdır.

 • Folliküler ve embriyonik hücrelerdeki doymamış yağ asitlerinin miktarını yükselterek erken embriyonik ölüm oranlarını düşürür.
 • Dengeli beslenmeye destek olarak oosit ve embriyo kalitesinde iyileşmeye yol açar.
 • Rumende korunmuş metiyonin, erken laktasyondaki süt ineklerinde etkili olup, süt proteini ve süt yağ içeriğinin artmasıyla birlikte süt verimini de artırmaktadır. Ayrıca follikül gelişiminide sağlar.
 • Yapısındaki bitkisel eksrraktlar sayesinde follikül sayısında artış ile birlikte ovulasyon oranında da artış sağlar.
 • Yapısındaki β-karoten sayesinde süt verimi ile süt bileşenleri artar, gebelik oranı üzerine de olumlu etki yapar. β-karoten özellikle uterus ve ovaryumda vitamin A’ya dönüşmesi nedeniyle olumlu sonuç vererek, doğum sonrası tekrar gebe kalma oranı üzerine olumlu etki yapar.
 • Reprodüktif organ yangılarının sağaltımında destekleyicidir.
 • Geçiş dönemi beslemesinde etkilidir.
 • Endokrin sistemde ve metabolizmada aktif rol alan oligoelementleri içerir.
 • Metabolizmada, sindirimde, detoksifikasyon mekanizmasında ve ürünün storajında görev alan antioksidanları içermektedir.
 • Kızgınlığın belirgin hale getirilmesinde etkilidir.
 • Folliküler kistlerin sağaltımını destekler.
 • Besinsel mineral eksikliklerine bağlı gelişen metabolik problemlerin giderilmesi, verim kayıplarının önlenmesinde etkilidir.
 • Yüksek biyoyararlanıma sahiptir.
 • Üründe kalıntı bırakmaz.
 • Doğrudan kullanımda problem oluşturmaz.

 

 • METABOLİK HASTALIKLAR VE RUMEN REGÜLASYONUNA DESTEK AMACIYLA / 5-10 GÜN SÜRE İLE /100 GR, TEK ÖĞÜNDE
 • DOĞUM SONRASINDA RETENSİYO SECUNDİNARİUM VAKALARININ OLUŞMASINI ÖNLEMEK AMACIYLA VEYA KLİNİK İYİLEŞMEYİ DESTEKLEMEK AMAÇLI / DOĞUMDAN HEMEN SONRA 10 GÜN SÜRE İLE / 100 GR, TEK ÖĞÜNDE
 • TRANS-GEÇİŞ PERİYODU BESLENMESİNDE DESTEK AMACIYLA / DOĞUMDAN ÖNCE 10 GÜN VE DOĞUMDAN SONRA 10 GÜN SÜRE İLE / 100 GR, İKİ ÖĞÜNE BÖLÜNEREK
 • METRİTİS, VAGİNİTİS GİBİ REPRODÜKTİF HASTALIKLARIN TEDAVİSİNE DESTEK AMACIYLA / TEDAVİ SÜRECİNDE 5-10 GÜN SÜRE İLE / 100 GR, TEK ÖĞÜNDE
 • SAKİN KIZGINLIK GÖRÜLEN SÜRÜLERDE KIZGINLIKLARIN BELİRGİN HALE GETİRİLMESİ AMACIYLA / 10 GÜN SÜRE İLE (5 GÜN KULLANIM+5 GÜN ARA+5 GÜN KULLANIM) / 100 GR, TEK ÖĞÜNDE
 • LUTEAL KİSTLERİN SAĞALTIMINA DESTEK AMACIYLA / 10 GÜN SÜRE İLE / 100 GR, TEK ÖĞÜNDE
 • OVULASYONUN DESTEKLENMESİ İLE BİRLİKTE SUNİ TOHUMLAMAYA DESTEK, TOHUMLAMA BAŞARI YÜZDESİNİ ARTTIRMAK VE GEBE KALMA ORANININ YÜKSELTMEK  AMACIYLA / KIZGINLIK BELİRTİLERİNİN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE VEYA SUNİ TOHUMLAMA SONRASINDA 5 GÜN SÜRE İLE / 100 GR, TEK ÖĞÜNDE
 • SÜT SIĞIRLARINN BESLENMESİNE DESTEK AMACIYLA / SÜREKLİ / 0,2 GR X CA(KG) VEYA 1 TON YEME 10 KG DOZU

NOT: Koyun ve Keçilerde: 5-10 Gün süre ile Günlük 30gr / Yem katkısı olarak 10Kg/Ton yem heabı ile kullanılır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:   25 kg kraft torbalarda satılır.

BU BİR İLAÇ DEĞİL, YEM KATKISIDIR(PREMİKS) . TEDAVİ AMACIYLA KULLANILMAZ

Instagram